Gezondheidsraad

De gezondheidsraad is een onafhankelijke gemeentelijke adviesraad. Hij is samengesteld uit gezondheidswerkers van Beerse en andere geïnteresseerden. In de gezondheidsraad willen we (vooral preventief) inzetten op het welzijn en de gezondheid van de inwoners van Beerse en Vlimmeren. Zoals de naam ‘adviesraad’ al zegt, doen we dit voornamelijk via het verlenen van advies rond gezondheidsacties:

 • We ondersteunen het lokaal bestuur rond acties die over het hele land lopen. Denk maar aan borstkankerscreening, griepvaccinatie, enz.         
 • We steunen verenigingen, clubs en scholen wanneer ze iets willen organiseren rond gezondheid.
 • Af en toe werken we zelf een actie uit, bijv. een infoavond rond dementie of een campagne over alcoholgebruik.

De gezondheidsraad formuleert een actieplan. Het gemeentebestuur beslist welke acties in aanmerking komen en staat mee in voor de uitvoering. De gezondheidsraad volgt de lopende acties dan weer op.

Vergaderingen gaan één keer per maand door op een dinsdag- of donderdagavond, van 20.15 tot 22.15u. In de grote vakantie nemen we even een pauze.

Wist je dat Beerse de oudste gezondheidsraad van het land heeft? Hij werd opgericht in 1972 en bestaat in 2022 dus maar liefst 50 jaar. Dat gaan we natuurlijk vieren.

Personen

 • Dr. Veerle Van Riet

  Contact
  Bisschopslaan 29 , 2340 Beerse
  Tel.
  014 76 55 40

  Functies

  voorzitter