Gemeenteraadscommissies

De gemeenteraad kan commissies oprichten die de besprekingen van de gemeenteraad voorbereiden en die advies verlenen.

Commissies zijn samengesteld uit leden van de gemeenteraad, maar kunnen ook deskundigen of belanghebbenden uitnodigen. In Beerse telt elke commissie 10 leden en een voorzitter. Deze commissies zijn actief:

  • financiën en planning
  • grondgebonden zaken
  • persoonsgebonden zaken

De vergaderingen zijn openbaar: iedereen mag de zitting bijwonen.

Agenda en beslissingen

We publiceren van elke commissie de agenda, het verslag en de audio-opnamen op onze website.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Personen