Gemeenteraad keurt selectieleidraad voor ontwerp en realisatie van dienstverleningscentrum goed

Gerealiseerd
Start: 21-12-2023 om 20:00

Op donderdag 21 december zette de gemeenteraad een belangrijke stap in de verwezenlijking van het dienstverleningscentrum. Tijdens de zitting werd unaniem een plaatsingsprocedure en selectieleidraad goedgekeurd, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor het ontwerp en de realisatie van het dienstverleningscentrum. Geïnteresseerde opdrachtnemers kunnen zich kandidaat stellen om het dienstverleningscentrum te ontwerpen en te bouwen.

Geïnteresseerde opdrachtnemers kunnen zich kandidaat stellen om het dienstverleningscentrum te ontwerpen en te bouwen op de locatie van het oude gemeentehuis. Daarnaast zal de opdrachtnemer de site Heilaarstraat 6 (burgerzaken, Vaart, bib) en Peerdekensstraat 22 (oude gemeentelijke magazijnen) ontwikkelen, uiteraard pas nadat de diensten die nu in Heilaarstraat 6 zijn gehuisvest, verhuisd zijn naar hun nieuwe locatie.

Selectieleidraad en plaatsingsprocedure

De selectieleidraad omschrijft de algemene principes waaraan het dienstverleningscentrum moet voldoen, net zoals de verwachtingen die er zijn vanuit het bestuur naar de bouwheer. Geïnteresseerde ondernemers kunnen zich kandidaat stellen en worden beoordeeld op basis van hun ervaring en de kwaliteit van hun teamsamenstelling.

De plaatsingsprocedure omvat een mededingingsprocedure met onderhandeling om een overeenkomst te sluiten tussen het lokaal bestuur en de uiteindelijke opdrachtnemer. Een jury selecteert maximaal drie kandidaten, die vervolgens een offerte indienen op basis van een concrete gunningsleidraad die in het voorjaar van 2024 wordt opgesteld. De gunningsleidraad is een document waarin de hele specifieke verwachtingen worden omschreven waaraan het dienstverleningscentrum moet voldoen. In het voorjaar van 2025 zal het nieuwe bestuur de opdrachtnemer aanstellen.