Gemeentelijke post-corona dienstverlening in kaart gebracht

Vlaanderen telt 300 unieke gemeenten die elke dag garant staan voor dienstverlening dicht bij de burger. De digitale golf beïnvloedt deze dienstverlening steeds. Deze evolutie biedt voordelen voor zowel burger als gemeentebestuur. Tegelijk blijven we waakzaam dat de snelle digitalisering van de dienstverlening, voor wie niet mee kan, het risico op uitsluiting en op het mislopen van rechten met zich kan meebrengen. De corona-epidemie dwong lokale besturen tot een versnelling van hun digitale dienstverlening. Maar ook nu de maatregelen grotendeels achter ons liggen, zien we geen terugkeer naar het 'oude' normaal. Er heeft een fundamentele verschuiving plaatsgevonden in ons denken over onze (digitale) dienstverlening. 

De VVSG bracht 20 experten van lokale dienstverlening uit 15 verschillende lokale besturen samen om onderling hun huidige strategieën en werkwijzen te bespreken. Ook onze coach dienstverlening en onthaal nam actief deel aan de ontwikkeling van deze analyse.  

We zetten de meest opvallende conclusies op een rijtje:  

Werken op afspraak 

Sinds de coronapandemie kent het werken op afspraak een stroomversnelling. Het biedt namelijk heel wat voordelen. Je kiest zelf wanneer je langskomt, het vermijdt wachtrijen en je bent meteen op de hoogte welke documenten je moet meebrengen naar het loket. Ook voor de collega’s is het efficiënter en persoonlijker werken.  

Binnen enkele klikken jouw document bij de hand  

De meeste lokale besturen maken gebruik van het ‘click-call-connect’principe waarbij het voor een bewoner eenvoudig is om eerst online aan de slag te gaan. Heb je snel een document zoals een geboorteakte of uittreksel uit het strafregister nodig? Neem steeds een kijkje op de gemeentelijke website als je een bepaald document nodig hebt. Wie weet kan je het online aanvragen en bespaart dit je een rit naar het gemeentehuis. 

Volledige analyse 

Wil je graag de volledige conclusie nalezen? Neem een kijkje naar het document in bijlage.  

Gepubliceerd op maandag 16 jan 2023 om 07:01