Naar inhoud

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De GECORO of GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening is de adviesraad voor ruimtelijke ordening. Deze raad adviseert de gemeente voornamelijk binnen het ruimtelijk structuurplanningsproces. Ze kan ook bepaalde aanvragen voor vergunningen adviseren.

De raad bestaat uit 13 effectieve leden en evenveel plaatsvervangende leden waarbij verschillende geledingen uit de maatschappij zijn vertegenwoordigd.

Omwille van de wet op de privacy is het voorlopig nog niet mogelijk de agenda's of verslagen van deze adviesraad te publiceren. Vanaf september 2013 worden de verslagen in twee delen opgesplist zodat het openbare gedeelte wel op deze website kan worden gepubliceerd.

Deze dienst van A tot Z