Naar inhoud

Dienst financiën

De dienst financiën houdt de boekhouding (ontvangsten en uitgaven) bij van de diverse gemeentediensten en van de gemeentelijke basisscholen. Zij werkt hiervoor nauw samen met het schepencollege, de gemeenteraad en de verantwoordelijken van de diverse diensten.
Als inwoner krijg je met deze dienst te maken via de gemeentebelastingen en administratieve boetes.

Deze dienst van A tot Z