Naar inhoud

Fairtradegemeente

logo fairtrade gemeente

Sinds 2007 mag Beerse zich officieel een fairtradegemeente noemen. Een wát, zeg je?
‘Fairtradegemeente’ is een titel die aangeeft dat een gemeente samen met haar inwoners eerlijke handel een warm hart toedraagt én daar ook effectief werk van maakt.

Dat mag je best ruim interpreteren: fairtrade betekent eerlijke handel, duurzame landbouw en markttoegang voor iedereen. Een fairtradegemeente stelt dus niet enkel duurzame ontwikkeling van de kleine boeren en arbeiders in het Zuiden als doel, maar wil net zo goed kansen bieden aan duurzame landbouwers van bij ons. Door de FTG-campagne leren meer mensen het verhaal achter eerlijke handel kennen en kunnen ze de producten makkelijker vinden en kopen.

De titel wordt uitgereikt aan gemeenten die op verschillende niveaus werk maken van eerlijke handel. Ze moeten immers voldoen aan zes criteria:

  • het lokale bestuur: de gemeenteraad keurt een resolutie goed die fairtrade steunt en beslist om koffie en nog minstens één product met het Max Havelaarkeurmerk aan te kopen voor vergaderingen, op kantoor en in de cafetaria’s. Ze verbinden zich er ook toe via hun informatiekanalen het bewustzijn rond fairtrade te promoten. In Beerse werd de resolutie door de burgemeester en schepen Joos De Meyer ondertekend op 12 mei 2007.
  • winkels en horeca: minstens twee fairtradeproducten moeten duidelijk beschikbaar zijn in de plaatselijke winkels en ook in de horeca moeten de producten worden geserveerd.
  • bedrijven en organisaties: ook lokale bedrijven, scholen en verenigingen engageren zich om fairtradeproducten te gebruiken en daarbij hun werknemers, leerlingen en leden nauw te betrekken.
  • media-aandacht: om een groot publiek te bereiken en om het engagement van de lokale handelaars en organisaties onder de aandacht te brengen, wordt geprobeerd de media zo veel mogelijk te betrekken bij de georganiseerde initiatieven.
  • trekkersgroep: de lokale motor achter de fairtradegemeente wordt gevormd door de trekkersgroep. Die bestaat uit inwoners die de nodige initiatieven nemen en jaarlijks rapporteren om aan te tonen dat de gemeente de titel nog steeds mag voeren.
  • duurzame productie en consumptie: omdat fairtrade méér is dan de producten uit het Zuiden kansen te bieden, worden er ook initiatieven genomen om duurzaam consumeren en produceren thuis, op de werkvloer en op openbare plaatsen aan te moedigen.

Op 6 oktober 2007 voldeed Beerse aan alle criteria en kreeg ze officieel de titel ‘fairtradegemeente’. Wie op de hoogte wil blijven of meer informatie zoekt, kan terecht op www.fairtradegemeenten.be.

Overzicht