Factureren aan gemeente, OCMW en AGB Beerse

Procedure

Hoe factureren aan gemeente, OCMW en AGB Beerse?

Welke informatie jouw factuur moet bevatten is afhankelijk van het al dan niet btw-plichtig zijn.

Btw-plichtige leverancier

Heb je een btw-nummer, dan ben je verplicht de vormvereisten volgens de btw-wetgeving te gebruiken:

 • vermeld steeds het juiste btw-percentage op de factuur
 • indien er geen btw moet worden verrekend, vermeld op de factuur steeds de juiste reden
 • vermeld steeds het bestelbonnummer op jouw factuur

Niet-btw-plichtige leverancier

Vermeld minimaal onderstaande gegevens voor een correcte uitbetaling:

 • naam
 • adres
 • jouw rekeningnummer (IBAN)
 • bestelbonnummer
 • omschrijving en datum van dienst/levering
 • bedrag

E-facturatie via Mercurius

Je stuurt jouw facturen elektronisch naar ons via het Mercurius/Magda platform van de Federale en Vlaamse Overheid. Deze e-facturen zijn elektronische factuurberichten in gestandaardiseerd formaat (XML UBL2.1 formaat "PEPPOL").  E-facturatie biedt verschillende voordelen: facturen worden sneller betaald, zijn correcter en leiden dus tot minder discussie, efficiëntiewinst en papierbesparing.

PDF per mail

Mail jouw factuur als PDF naar de speciaal daartoe voorziene mailadressen:

 • Gemeente Beerse - KBO Nr. 0207505764 - financien@beerse.be
 • OCMW Beerse - KBO Nr. 0212238374 - financieledienst@beerse.be
 • AGB Beerse - KBO Nr. 0842894861 - facturatie.agb@beerse.be

Om jouw factuur succesvol te versturen volg je onderstaande stappen:

 • verstuur jouw factuur als PDF-bijlage aan een mail
 • de PDF-bijlage bevat één factuur

Ondanks de dagelijkse zorg voor jouw factuur, kan het voorkomen dat wij de betaaltermijn overschrijden. Verstuur jouw betalingsherinnering of vragen over betalingen naar de bovenvermelde mailadressen voor info.

Ben je niet in staat om digitaal te factureren?

Verstuur jouw papieren factuur met de post. Facturen worden steeds naar de maatschappelijke zetels gestuurd. Stuur geen facturen naar de leveringsadressen.

Facturatieadressen:

 • Gemeente Beerse, Heilaarstraat 6, 2340 Beerse
 • OCMW Beerse, Gasthuisstraat 49, 2340 Beerse
 • AGB Beerse, Rerum Novarumlaan 31, 2340 Beerse

Betaaltermijn

Wij streven naar een betalingstermijn van 30 dagen.

Meer info

E-invoicing: https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers

Voor wie

Onderneming