Evenement organiseren

Inhoud

​Als je een openbaar evenement wil organiseren in Beerse, dien je hiervoor een aanvraag in bij het lokaal bestuur.

 • het lokaal bestuur onderzoekt je aanvraag
 • informeert je vervolgens of je evenement mag georganiseerd worden
 • aan welke voorwaarden je event moet voldoen
 • welke bijkomende maatregelen je dient te nemen

Gebruik het formulier 'Evenement organiseren - aanvraag' voor:

 • organisatie evenement en/of
 • aanvraag afwijking geluidsnormen en/of
 • publiciteit via affiches, borden en wegwijzers 
 • en/of afsluiten straten

Voorwaarden

Hou rekening met de aanvraagtermijnen:

 • Wielerwedstrijd: 14 weken
 • Evenement niet vergunde locatie/tent/open lucht: 100 dagen
 • Verkeersmaatregel: 2 maanden
 • Fluxgo: 6 weken
 • Evenementcontainer:3 weken
 • Evenement vergunde locatie JH Den Beir, JH Wiedes, GC 't Heilaar, De Pegger en 't Beerke: 14 dagen
 • Uitleendienst: 10 werkdagen
 • Sabam: 10 dagen (niet gemeentelijk)

De voorwaarden zijn afhankelijk van verschillende parameters waaronder het soort evenement, de locatie, het aantal te verwachten bezoekers, wie het evenement organiseert. Na het indienen van je aanvraag krijg je hierover meer informatie.

Procedure

 • je dient een aanvraag in
 • je aanvraag wordt bevestigd en onderzocht
 • we informeren je of jouw evenement kan doorgaan,
 • welke voorwaarden er gelden en
 • welke maatregelen je moet nemen

Voor wie

Burger, Organisatie