Naar inhoud

Organisatie evenement

 

Overzicht

  

Moet ik een aanvraag indienen voor mijn evenement?

Je hoeft GEEN aanvraag in te dienen voor privé feestelijkheden waar niet iedereen zonder onderscheid is toegelaten. Een vergunning is niet nodig in private inrichtingen zoals woningen en aanhorigheden en tuinen, en in het algemeen, alle plaatsen welke niet voor het publiek toegankelijk zijn. Je houdt wel rekening met geluidsnormen zoals bepaald in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP)

Een gedetailleerde beschrijving van "Occasionele Evenementen" vind je vanaf pagina 166 in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement. (UGP)

Klik hier voor meer informatie over het UGP

 

 

Aanvragen goedkeuring van je evenement in Beerse:

Gebruik het formulier 'Evenement organiseren - aanvraag online' voor

 • organisatie evenement en/of
 • aanvraag afwijking geluidsnormen en/of
 • publiciteit via affiches, borden en wegwijzers  en/of
 • afsluiten straten 

Het ingevuld aanvraagformulier wordt als een melding, aanvraag vergunning en/of goedkeuring doorgestuurd naar:

 • de burgemeester : gegevens organisator,  veiligheid,  verzekeringen,  afval
 • college van burgemeester en schepenen : gegevens afwijking versterkte muziek, publiciteit, logistieke steun
 • politie Beerse / brandweer Beerse / gemeentelijke diensten
! Let op: timing aanvraag evenementen aan de gemeente:
 • In een gebouw: ten laatste 100 dagen voor het evenement
 • Openlucht: ten laatste 100 dagen voor het evenement.
 • In een gebouw met brandveiligheidsattest en milieuvergunning of omgevingsvergunning ten laatste 14 dagen voor het evenement.
  (In Beerse geldt dit voor JH Korridor, JH Wiedes, GC 't Heilaar, De Pegger en 't Beerke)
Voor een evenement in openlucht of in een tent, heb je een vergunning van de burgemeester nodig.

Je hoeft maar één formulier in te vullen per evenement, ook voor evenementen van meerdere dagen. Wees duidelijk welke gegevens voor welke dag bedoeld zijn. Zijn de meerdere evenementen te verschillend, vul dan meerdere aanvragen in om vergissingen te voorkomen.

 

  

Reclame maken voor je evenement in Beerse:

 

 

Uitleendienst gemeente

Als erkende vereniging van Beerse kan je gebruik maken van onze uitleendienst.
Voor meer informatie en aanvragen klik hier voor de pagina 'dienst uitleen'

 

 

Evenementencontainer

Als erkende vereniging van Beerse kan je evenementencontainers huren via de gemeente.
Voor meer informatie en aanvragen klik hier voor de pagina 'evenementencontainers aanvragen'

 

 

Verkeersmaatregel bij manifestaties

Wil je een manifestatie organiseren in je buurt en zijn hiervoor tijdelijke verkeersmaatregelen nodig? Dan dien je hiervoor een aanvraag te doen.

Klik hier om een verkeersmaatregel 'inname openbare weg' aan te vragen.

 

 

Veiligheid

 

 

 

hulp bij op- en afbouw evenement

Sociaal tewerkstellingsproject Fluxgo biedt personeel aan ter ondersteuning van jouw evenement.

Voorwaarden

 • evenement voor een ruim publiek
 • georganiseerd door een erkende vereniging van Beerse
 • op het grondgebied van Beerse
 • op weekdagen tussen 8 en 16 uur

Klik hier om een aanvraag hulp opbouw/afbouw Fluxgo in te dienen

 

 

 

Sabam en Billijke vergoeding

Klik hier voor meer informatie over aanvragen Sabam en Billijke vergoeding

 

 


Opgelet! Hou rekening met de de deadlines  vermeld op de formulieren.

 • Evenement niet vergunde locatie/tent: 100 dagen
 • Verkeersmaatregel: 2 maanden
 • Fluxgo: 6 weken
 • Evenementcontainer:3 weken
 • Evenement vergunde locatie: 14 dagen
 • Uitleendienst: 10 werkdagen
 • Sabam: 10 dagen (niet gemeentelijk)

 

E-loket