Erfgoed Noorderkempen

Lokaal bestuur Beerse is Onroerend Erfgoedgemeente en maakt deel uit van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Erfgoed Noorderkempen. De Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed-Adviesraad (IOE-A) fungeert als officieel adviesorgaan voor het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid.
De IOE-A geeft uit eigen initiatief of op vraag van de gemeente advies bij het (inter)gemeentelijke onroerend erfgoedbeleid (archeologie, monumenten en landschappen).