Uitvoering energieplan lokaal bestuur versnelling hoger

Ook voor lokale besturen gaan de energiefacturen door het dak. Daarom schakelt lokaal bestuur Beerse een versnelling hoger met de uitvoering van een energieplan om de kosten voor energie in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. Energiek Beerse, een team dat werkt aan duurzaam energieverbruik binnen het lokaal bestuur, wacht dus een belangrijke taak.

Energieprestatietraject
Samen met Oud-Turnhout zetten we in op een energieprestatietraject. Installateurs krijgen de uitdaging om een zo ambitieus en rendabel mogelijk voorstel te maken om energie te besparen in 19 gebouwen (waarvan 9 in Beerse). Tegen midden 2023 wordt de meest geschikte firma aangeduid om het energieverbruik van lokale besturen Beerse en Oud-Turnhout te laten zakken. We mikken voor al deze gebouwen samen op een vermindering van 30% van het energieverbruik.

Ook voor andere gebouwen binnen het patrimonium zocht het bestuur naar manieren om te besparen. Gesterkt door de visie op patrimonium zijn verschillende acties uitgewerkt: zonnepanelen via burgerparticipatie, relightings, verbeterde verwarmingsregelingen, minder zonnetoetreding door het gebruik van screens, raamfolie, … .

Zonnepanelen
Op dit moment loopt er ook een traject met Campina Energie, een burgercoöperatie om zowel woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw als de turnzaal van basisschool Albertstraat van zonnepanelen te voorzien. Het lokaal bestuur investeert ook zelf in zonnepanelen op een aantal kleuterklassen van de school.

Relighting
Het vervangen van verlichting heeft ongetwijfeld ook invloed op het eindverbruik. Het bestuur maakt hier werk van door de verlichting volledig te vervangen in het woonzorgcentrum. Daarnaast zal ook een deel van basisschool Albertstraat en De Singel nieuwe verlichting krijgen. Voor de vervanging van armaturen bij de kleinere, gemeentelijke gebouwen wordt een LED-alternatief overwogen. Op vlak van HVAC (heating, ventilation, airco) zijn verschillende verouderde regelingen verleden tijd en worden de installaties terug conform en beter instelbaar.

Temperaturen en verledding openbare verlichting
De federale overheid adviseert om de temperaturen in gemeentelijke gebouwen te verlagen naar 19 °C. Het verschil in temperatuur zal merkbaar zijn, behalve in het zwembad en in de woonzorgsite waar het lokaal bestuur op de huidige temperaturen blijft verwarmen. De openbare verlichting tijdens de nacht wordt kritisch herbekeken en samen met Fluvius wordt het brandregime verminderd. Daarnaast is het project van de verledding van de openbare verlichting op kruissnelheid om tegen 2030 helemaal afgerond te zijn. De realisatiegraad van de verledding zit momenteel op 20 à 25%.

Duurzaam patrimonium
Ondertussen lopen er ook al een aantal optimalisatieoefeningen die samenkomen in ons duurzaam patrimoniumplan. Denk maar aan de site Don Bosco/jeugdterreinen, de site van GIBLO op de Antwerpseweg, het aanbod aan lokale opvanginitiatieven, de visievorming rond sport, onderwijs, verenigingen… De dienst Patrimonium bekijkt voor elk gebouw de toekomstplannen en heeft de ambitie om jaar na jaar te verduurzamen, zonder dat de gebruikers moeten inboeten aan een gezonde werking en comfort.

“Door de huidige energiecrisis zijn we de uitvoering van ons duurzaam patrimoniumplan enorm aan het versnellen. De verduurzaming wordt daardoor nóg interessanter, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de portefeuille van het lokaal bestuur”, voegt Dries Huygelen, Coördinator Energie lokaal bestuur Beerse, eraan toe.

Lokaal bestuur Beerse zet zich in voor het behalen van de verschillende klimaat- en energiedoelstellingen en kiest er dan ook voor om regelmatig investeringen te doen die de verduurzaming van 2340 ten goede komen. Dat gebeurt o.a. door leegstaand patrimonium te ontharden, een verbeterde waterbeheersing in Laakland, het verleggen van de Laak en onderzoek naar warmtenetten.

Intern vraagt het bestuur expliciet aan haar medewerkers en gebruikers om zo duurzaam mogelijk om te springen met energieverbruik in gemeentelijke/openbare gebouwen.

Gepubliceerd op woensdag 21 sep 2022 om 12:40