Dier(en) in huis? Zorg er goed voor! Ook bij warm weer.

Binnen het lokaal bestuur hebben we oog voor iedereen. Óók voor de kwetsbare groep dieren. Jammer genoeg stellen we vast dat dierenverwaarlozing en -mishandeling steeds frequenter voorkomt. Vaak is deze problematiek ook verweven met andere strafrechtelijke feiten zoals geweldsdelicten, drugsproblematiek, intrafamiliaal geweld én andere vormen van overlast zoals verwaarlozing, onhygiënische woningen, geurhinder, lawaaioverlast...

Ben je klaar voor een huisdier?

Een huisdier is een vriend voor het leven. Toch denk je best eerst goed na voor je een dier in huis haalt. Je vriend heeft immers aandacht en een goede verzorging nodig en dat kost tijd én geld. De dagelijkse wandeling met de hond, de inentingen van de kat, het schoonmaken van de kooi van de vogel, het voedsel, de verzorging… En hoe leuk het ook is om een puppy of een kitten in huis te halen, vergeet niet dat ze niet eeuwig klein en schattig blijven. Wat je huisdier allemaal nodig heeft, hangt natuurlijk af van het soort dier. Op www.huisdierinfo.be vind je meer informatie over het houden van huisdieren.

Dieren en warm weer 

Dieren hebben tijdens warme dagen extra aandacht nodig. Ook zij hebben last van de hitte. Met enkele tips kan je je dier helpen de hitte te trotseren. Belangrijk is om voor verkoeling te zorgen en inspanningen te vermijden.

  • Zorg dat je dier steeds verkoeling of de schaduw kan opzoeken.
  • Zorg voor voldoende drinkwater. Ververs het water minstens 2 keer per dag. Om het water koel te houden, kan je ijsblokjes toevoegen.
  • Zorg voor een badplaats. Voor kleine dieren kan het voldoende zijn om een schaal water of een plas te voorzien. Grotere dieren genieten van een poel.

Ook dieren kunnen verbranden. Heet asfalt en straatstenen veroorzaken brandwonden. Wist je dat je dieren ook kan insmeren met zonnecrème? Voor honden en katten bestaat er zelf speciale crème die niet giftig is.

Meer info en maatregelen per diersoort kan je nalezen op Dieren en warm weer - Huisdierinfo-home.

Dierenwelzijnswet 

De wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren – of kortweg de dierenwelzijnswet - dateert al van 14 augustus 1986 en werd sindsdien meermaals aangepast. De wet beoogt voornamelijk dat niemand een dier mag verminken, letsel of pijn toebrengen, of om het leven brengen zonder noodzaak. Het spreekt voor zich dat iedereen die een dier houdt, het goed verzorgt in overeenstemming met het soort dier en de specifieke noden ervan.

Zowel politiezone Regio Turnhout als de inspecteurs van de Vlaamse inspectie Dierenwelzijn zien toe op de naleving van de dierenwelzijnswet. In geval van klachten en meldingen nemen zij die ernstig en komen ze gepast tussen.

De volledige wet kan je terugvinden op www.vlaanderen.be/dierenwelzijn/werking-en-beleid/wetgeving-dierenwelzijn

Hoe dierenverwaarlozing melden?

Je kan dierenverwaarlozing melden door je wijkagent aan te spreken of door rechtstreeks contact op te nemen met de inspectie Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid (bel naar 1700 of mail naar dierenwelzijn@vlaanderen.be) of met de dispatching politiezone Regio Turnhout (Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout en Vosselaar) op het nummer 0800 25 101. Verkeert een dier in dringende nood, dan bel je hiervoor best onmiddellijk het algemene noodnummer 101.

Gepubliceerd op maandag 18 jul 2022 om 15:21