Dienstverleningscentrum

Het lokaal bestuur zet zich in voor kwalitatieve dienstverlening aan onze inwoners en streeft daarom naar centralisatie in een goed toegankelijke infrastructuur.

Over dit project

Het lokaal bestuur gaat aan de slag met de creatie van een dienstverleningscentrum waar een groot deel van onze dienstverlening makkelijk terug te vinden is onder één dak. 

Om over de politieke partijgrenzen heen voldoende draagvlak te creëren om het dienstverleningscentrum te realiseren, werd in augustus 2022 beslist om een stuurgroep op te richten. Die bestaat uit alle politieke partijen van zowel meerderheid als oppositie, samen met een vertegenwoordiging vanuit de administratie van het lokaal bestuur. Als gelijke partners zaten ze rond de tafel om tot oplossingen te komen. Uiteindelijk werd een engagementsverklaring ondertekend tijdens de gemeenteraad van 24 mei 2023. 

Iedereen toont 100% engagement, omdat we willen inzetten op: 

  • een klantvriendelijke dienstverlening op 1 centrale en een voor de burger goed bereikbare plaats. Zo kunnen we efficiënter werken en de burger een beter antwoord geven
  • een gezonde werkplek met meer verbinding tussen diensten en medewerkers onderling. Dat draagt bij aan het welzijn van het personeel.
  • een optimale inzet van het nieuwe gebouw, zowel voor de diensten van het lokaal bestuur als voor verenigingen, inwoners en externe partners.

Op de gemeenteraad van december 2023 werd de plaatsingsprocedure en selectieleidraad goedgekeurd. Opnieuw een belangrijke stap in dit dossier. Het streefdoel is om het dienstverleningscentrum voor het einde van de volgende legislatuur effectief in gebruik te nemen. 

FAQ

Bij dit project komen vast heel wat vragen bij je op. We verzamelden de meest gestelde vragen met bijhorende antwoorden op één pagina.

Foto's

Aangepast op: vrijdag 7 jun 2024 om 14:21