Detailstudie ontsluitingsweg tussen Antwerpseweg en Rijkevorselseweg

Gepland
Start: 01-06-2023
Einde: 31-12-2024
In nauw overleg met diverse partners starten we een vervolgstudie op om onder meer het gedetailleerde ontwerp en de volledige kostenraming van het complete project uit te kunnen werken.

Voor de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ontsluiting Kanaalzone is al een studie gemaakt waarin het wegtracé is vastgelegd. Er moet nu een vervolgstudie opgestart worden samen met het Agentschap Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg, Fluvius, Aurubis, Campine en Wienerberger. Deze studie omvat onder meer het gedetailleerde ontwerp en de kostenraming voor de brug, de aantakking van de hoeve en de bedrijven, het studiewerk voor de riolering en de aantakking met de Antwerpseweg (N12).

Gekoppeld aan deze studie hangt ook een concreet onteigeningsplan. Dat zal duidelijk maken welke innames nodig zijn. Inwoners die grond moeten afstaan, krijgen een compensatie.

Het studiewerk willen we tegen eind 2025 afronden. Vervolgens vragen we de nodige omgevingsvergunningen aan om de werken op het terrein te kunnen opstarten. We schatten dat dit deel van het project zal duren van 2026 tot 2029.