Detailstudie fietssnelweg

Gepland
Start: 01-01-2024
Einde: 31-12-2025
Nu we weten waar de fietssnelweg ten noorden van het kanaal en waar die langs de zuidkant zal komen, moeten we verder in detail bestuderen waar de fietsostrade exact gaat lopen.

Volgt het tracé van de fietssnelweg het jaagdpad over de hele lengte, of gebruiken we daarvoor parallelle wegen om de privacy van de bewoners te vrijwaren? Hoe gaan we aan bruggen om met de kruising van die fietssnelweg met belangrijke wegen zoals bijvoorbeeld de Schransdriesstraat en Heilaarstraat?

De Vlaamse Waterweg is inmiddels gestart aan de opmaak van de projectnota die deze details moet uitklaren. De gemeente is in deze studie een belangrijke partner, aangezien zij de aanleg van zo'n fietssnelweg over of langs gemeentewegen voor haar rekening neemt. De Vlaamse Waterweg staat in voor de aanleg van de fietssnelweg op jaagpaden.