Detailstudie fietsostrade

Gepland
Start: 01-01-2023
Einde: 31-12-2023
Nu we weten waar de fietsostrade ten noorden van het kanaal en waar die langs de zuidkant zal komen, moeten we verder in detail bestuderen waar de fietsostrade exact gaat lopen.

Volgt het tracé van de fietssnelweg het jaagdpad over de hele lengte, of gebruiken we daarvoor parallelle wegen om de privacy van de bewoners te vrijwaren? Hoe gaan we aan bruggen om met de kruising van die fietstostrade met belangrijke wegen zoals bijvoorbeeld de Schransdriesstraat en Heilaarstraat?

Het is nu aan de Vlaamse en/of provinciale overheid om de detailstudie te financieren en de fietsostrade verder te realiseren. De gemeente is in deze studie een belangrijke partner, aangezien zij de aanleg van zo'n fietsostrade over of langs gemeentewegen voor haar rekening neemt. De Vlaamse Waterweg staat in voor de aanleg van de fiets-o-strade op jaagpaden.