Definitieve vaststelling en publicatie RUP Ontsluiting Kanaalzone

Gerealiseerd
Start: 27-08-2020
Het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is definitief vastgesteld door de gemeenteraad van Beerse op 27 augustus 2020. Vervolgens werd het op 16 november gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Alle documenten die betrekking hebben op het RUP, kan je hieronder downloaden.