Cultuurraad

Cultuurraad

De cultuurraad geeft advies aan het gemeentebestuur over alle culturele materies in onze gemeente. Dat kan gaan van straatnamen over erkenning van verenigingen tot het culturele beleid van het gemeentebestuur.

De cultuurraad wil een brede kijk op die materies waarborgen en is daarom samengesteld uit een afvaardiging van het socio-culturele verenigingsleven, andere adviesraden zoals jeugdraad, seniorenraad, en verenigingen voor en door mensen in armoede. Deskundigen (mensen die op professioneel vlak met cultuur bezig zijn) vervolledigen de groep. 

Cultuurnetwerk

Het Cultuurnetwerk Beerse verzamelt alle erkende socio-culturele verenigingen van onze gemeente. Op de bijeenkomsten van het netwerk (drie keer per jaar) leren de verenigingen elkaar kennen en krijgen ze interessante informatie aangereikt. Het cultuurnetwerk wil verenigingen stimuleren om meer samen te werken.

Volg ons ook op facebook! Maak je lid van de facebookgroep 'Cultuurnetwerk Beerse'. Op deze manier ben je snel op de hoogte en kan je suggesties voor boeiende onderwerpen doorgeven!

Een afvaardiging van het cultuurnetwerk zetelt in de adviesraad Cultuurraad.