Naar inhoud

Dienst cultuur

dienst cultuur - Elle Verwaest en Maarten Meyers

Dienst cultuur maakt tegenwoordig deel uit van Vaart, de overkoepelende vrijvrijetijdsdienst die de diensten cultuur, toerisme, jeugd, markten en kermissen en de bibliotheek verbindt. Lees hier meer over Vaart.

De dienst cultuur bestaat uit twee personen: een cultuurbeleidscoördinator en een cultuurfunctionaris.
De cultuurbeleidscoördinator staat in voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente Beerse. Zo is zij verantwoordelijk voor het organiseren van projecten die cultuur dichter bij onze inwoners brengt.
De cultuurfunctionaris is de directeur van GC ’t Heilaar en is verantwoordelijk voor de programmatie en gemeentelijke infrastructuur.


GC ’t Heilaar en de andere gemeentelijke lokalen onder het beheer van de cultuurdienst kunnen door verenigingen van Beerse gehuurd worden.
Ook het Museum Jan Vaerten valt onder de cultuurdienst.

Deze dienst van A tot Z