Naar inhoud

Lokaal bestuur Beerse

Heilaarstraat 6
2340 Beerse
tel. 014 61 19 71
fax 014 61 81 85
e-mail: info@beerse.be
ondernemingsnummer 0207.505.764 (niet btw-plichtig)

Openingsuren*

maandag: 9 - 12 uur &  17.30 - 20 uur
dinsdag: 9 - 12 uur
woensdag: 9 - 12 uur & 13 - 15 uur*
donderdag: 9 - 12 uur
vrijdag: 9 - 12 uur

*Opgelet! Omwille van coronamaatregelen werken de  diensten enkel op afspraak. Bel hen even op om verdere afspraken te maken.


Heel wat zaken kan je digitaal regelen. Check hier het e-loket voor online formulieren.

bevolking – dienst burgerzaken

een adreswijziging, een huisnummer, een identiteitsbewijs, een reistoestemming voor minderjarigen, een rijbewijs,verschillende attesten, verkiezingen, het wettigen van documenten, het wettigen van handtekening/eensluidend verklaren van documenten, internationaal paspoort.

tel. 014 61 19 71
e-mail: burgerzaken@beerse.be


burgerlijke stand – dienst burgerzaken

geboorte, adoptie, erkenning, huwelijk of samenwoonst, echtscheiding, overlijden, stamboomonderzoek, uittreksels van akten, het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, overlijden

tel. 014 61 19 71
e-mail: burgerzaken@beerse.be

 

elektronische identiteitskaarten – dienst burgerzaken

elektronische identiteitskaarten volwassenen

tel. 014 61 19 71
e-mail: burgerzaken@beerse.be


IBO – Initiatief Buitenschoolse Opvang

opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Beerse wonen of naar school gaan

tel. 014 62 25 90
e-mail: ibo@beerse.be

 

onthaal  dienst burgerzaken

vuilniszakken, anti-reclamestickers, landbouwtelling, visvergunning, leurkaarten

tel. 014 61 19 71
e-mail: burgerzaken@beerse.be


strafregister – dienst burgerzaken

centraal strafregisternummer, eerherstel, uittreksel uit het strafregister, getuigschriften, attesten

tel. 014 61 19 71
e-mail: burgerzaken@beerse.be
 

vreemdelingenzaken – dienst burgerzaken

aankomstverklaring, adresverandering niet-Belgen, arbeids- of beroepskaart, asielprocedure, BuitengewoonD Beerse, buitenlandse rijbewijzen, identiteitskaarten/verblijfsvergunningen, inburgeringsbeleid, openbaar veiligheidsnummer, regularisatie, stemrecht niet-Belgen, tenlastennemingen, terugkeervisum, visum

tel. 014 61 19 71
e-mail: burgerzaken@beerse.be 

Wonen Stadsregio Turnhout

premies en fiscale voordelen over (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren; informatie en begeleiding rond huren/verhuren en huurcontracten; bemiddeling in geschillen tussen huurder en verhuurder; kwaliteit en veiligheid van woningen; sociaal wonen; duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen; levenslang en aanpasbaar wonen

tel. 014 44 33 95
e-mail: wonen@stadsregioturnhout.be

openingsuren: iedere maandag van 9 tot 12.30 uur. Elke eerste maandag van de maand ook van 17.30 tot 20 uur.
de Loods

Dennenlaan 1
tel. 014 60 06 40

openbare werken

banken, begraafplaatsen, bermen, bladvangers, boordstenen (verlagen opritten), bouwlijn, controle openbaar domein, distelbestrijding, dode dieren, grachten en waterlopen, groenvoorzieningen, herstellingen, nutsmaatschappijen, schade openbaar domein, ratten, riolering, speelpleinen, wegen

tel. 014 60 06 40
e-mail: openbarewerken@beerse.be
 

milieu en duurzaamheid - dienst omgeving

afval, diftar, milieuvergunningen, subsidies , leefmilieu, milieuraad, premies

tel. 014 62 25 87
e-mail: milieu@beerse.be
 

mobiliteit - dienst omgeving

afsluiten straten, signalisatievergunningen, terrasvergunningen, mobiliteitsplan, parkeergelegenheid

tel. 014 62 25 87
e-mail: mobiliteit@beerse.be


stedenbouw  - dienst omgeving

controle openbaar domein, toegankelijkheid, GECORO, ruimtelijke planning, verkavelingen, vergunningen, wonen

tel. 014 62 25 87
e-mail: omgeving@beerse.be 
 

Gemeenschapscentrum 't Heilaar

Heilaarstraat 35
tel. 014 60 07 70
e-mail: cultuur@beerse.be

Voor de openingsuren van GC 't Heilaar kan je terecht op www.uitinbeerse.be/cultuur


cultuur

cultuurbeleid, programma GC ’t Heilaar, uitstappen, evenementen, projecten, gemeentelijke lokalen, musea, uitleendienst GC ’t Heilaar, culturele verenigingen

tel. 014 60 07 70
e-mail: cultuur@beerse.be


jeugd

jeugdbeleid, jeugdverenigingen, Roefel, Grabbelpas, Swappas, jeugdraad, Speelstraat, uitleendienst jeugdraad, fuiven, projecten

tel. 014 60 07 70
e-mail: jeugd@beerse.be 


toerisme

Toerisme Beerse vzw, Beerse Vlierke, bezienswaardigheden, evenementen, fietsen, logies, folders, wandelen

tel. 014 60 07 70
e-mail: toerisme@beerse.be
 

wekelijkse markt, jaar- en avondmarkten, kermissen, wijk- en buurtwerking

tel. 014 60 07 70
e-mail: marktenenkermissen@beerse.be 


uitleendienst

uitlenen van materialen aan erkende verenigingen van Beerse

tel. 014 60 07 70
e-mail: lotte.peeraer@beerse.be 

 Openbare Bibliotheek Beerse

Heilaarstraat 6
tel. 014 61 56 15

Uitleenpost Vlimmeren - Heidijk 1

openingsuren, uitlenen materiaal, surfen op internet, sluitingsdagen, beheersorgaan openbare bibliotheek, activiteiten in de bib 

tel. 014 61 56 15
e-mail: bibliotheek@beerse.be
Sportcentrum 't Beerke

Rerum Novarumlaan 31
tel. 014 61 47 24
fax 014 61 45 84

Voor de openingsuren van het sportcentrum kan je terecht op www.uitinbeerse.be/sport

sportbeleid, gemeentelijke sportinfrastructuur, sportverenigingen, sportactiviteiten, sportraad

tel. 014 61 47 24
e-mail: sport@beerse.be
Sociaal huis

Gasthuisstraat 49
tel. 014 60 09 60
e-mail: onthaal.sociaalhuis@beerse.be 


sociale dienst


tel. 014 600 960
e-mail: onthaal.sociaalhuis@beerse.be

personeel 

vacatures, aanwervingen, personeelsdossiers, onderwijs

tel. 014 62 27 60
e-mail: personeel@beerse.be
 

secretariaat

gemeenteraad, archief, briefwisseling, eretekens, aanvragen evenementen/activiteiten, recepties, reclame maken, taxidienst, tombola’s, trofeeën

tel. 014 62 25 96
e-mail: secretariaat@beerse.be 


financiën

gemeentelijk budget, belastingen en retributies, ondernemingen, toelagen en subsidies

tel. 014 62 25 81
e-mail: financien@beerse.be


communicatie

gemeentelijke publicaties (nieuwsbrief Beerse BinnensteBuiten in ’t Kort, magazine Beers MagàZien), huisstijl, website, sociale media, perscontacten

tel. 014 62 27 62
e-mail: communicatie@beerse.be


Lokaal Dienstencentrum

Boudewijnstraat 10
tel. 014 60 04 50

e-mail: onthaal.dienstencentrum@beerse.be

Team Thuis- en Ouderenzorg (TOZ) 

gezinszorg, poetsdienst, warme maaltijden, minder mobielen centrale (MMC), sociale dienst woonzorgcentrum (= rustoord) & serviceflats, seniorenzorg in het algemeen

tel. 014 60 04 50

Weet je nog steeds niet waar je terecht kan? Wij verwijzen je graag door naar de juiste dienst via tel. 014 61 19 71. 

 


>
>
>