Naar inhoud

Gemeentebestuur Beerse
Bisschopslaan 56
2340 Beerse
tel. 014 61 19 71
fax 014 61 81 85
info@beerse.be
ondernemingsnummer 0207.505.764 (niet btw-plichtig)

Openingsuren
maandag: 9 - 12 uur &  17.30 - 20 uur
dinsdag: 9 - 12 uur
woensdag: 9 - 12 uur & 13 - 15 uur*
donderdag: 9 - 12 uur
vrijdag: 9 - 12 uur

*Opgelet! Tijdens de schoolvakanties is het gemeentehuis gesloten op woensdagnamiddag.

De diensten burgerlijke stand en vreemdelingenzaken werken enkel op afspraak.

Ook de dienst omgeving (milieu, stedenbouw en ruimtelijke ordening, mobiliteit) werken enkel op afspraak.

Voor de 'snelle' producten kan je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis bij het snelloket van omgeving zonder afspraak terecht:

  • het inkijken van een openbaar onderzoek (als je daar geen verdere uitleg bij nodig hebt)
  • het afgeven van documenten en bezwaarschriften
  • het melden van zwerfkatten
  • het aanvragen van een signalisatievergunning of een parkeerverbod
  • het inschrijven voor groepsaankopen (bv. groene stroom)

Heel wat zaken kan je digitaal regelen. Check hier het e-loket voor online formulieren.


> bevolking – dienst burgerzaken
een adreswijziging, een huisnummer, een identiteitsbewijs, een reistoestemming voor minderjarigen, een rijbewijs,verschillende attesten, verkiezingen, het wettigen van documenten, het wettigen van handtekening/eensluidend verklaren van documenten, internationaal paspoort.

e-mail: burgerzaken@beerse.be

 

> burgerlijke stand – dienst burgerzaken
geboorte, adoptie, erkenning, huwelijk of samenwoonst, echtscheiding, overlijden, stamboomonderzoek, uittreksels van akten, het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, overlijden

e-mail: burgerzaken@beerse.be

 

>communicatie
gemeentelijke publicaties (nieuwsbrief Beerse BinnensteBuiten in ’t Kort, informatieblad Beerse BinnensteBuiten, informatiegids), huisstijl, website, beerseTV, perscontacten, openbaarheid van bestuur, wijk- en buurtwerking

e-mail: communicatie@beerse.be

 

>elektronische identiteitskaarten – dienst burgerzaken
elektronische identiteitskaarten volwassenen

e-mail: burgerzaken@beerse.be

 

> financiën
gemeentelijk budget, belastingen en retributies, ondernemingen, toelagen en subsidies

e-mail: financien@beerse.be

 

> IBO – Initiatief Buitenschoolse Opvang
opvang voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Beerse wonen of naar school gaan

e-mail: ibo@beerse.be

 

> milieu en duurzaamheid
afval, diftar, milieuvergunningen, subsidies , leefmilieu, milieuraad, premies

e-mail: milieu@beerse.be

 

> mobiliteit
afsluiten straten, signalisatievergunningen, terrasvergunningen, mobiliteitsplan, parkeergelegenheid

e-mail: mobiliteit@beerse.be

 

> onthaal– dienst burgerzaken
vuilniszakken, anti-reclamestickers, landbouwtelling, visvergunning, leurkaarten

e-mail: burgerzaken@beerse.be

 

> openbare werken
banken, begraafplaatsen, bermen, bladvangers, boordstenen (verlagen opritten), bouwlijn, controle openbaar domein, distelbestrijding, dode dieren, grachten en waterlopen, groenvoorzieningen, herstellingen, nutsmaatschappijen, schade openbaar domein, ratten, riolering, speelpleinen, wegen

e-mail: openbarewerken@beerse.be

 

personeel
vacatures, aanwervingen, personeelsdossiers, onderwijs

e-mail: personeel@beerse.be

 

> secretariaat
gemeenteraad, archief, briefwisseling, eretekens, aanvragen evenementen/activiteiten, recepties, reclame maken, taxidienst, tombola’s, trofeeën

e-mail: secretariaat@beerse.be 

 

> stedenbouw
controle openbaar domein, toegankelijkheid, GECORO, ruimtelijke planning, verkavelingen, vergunningen, wonen


e-mail: stedenbouw@beerse.be 

 

> strafregister– dienst burgerzaken
centraal strafregisternummer, eerherstel, uittreksel uit het strafregister, getuigschriften, attesten

e-mail: burgerzaken@beerse.be

 

> vreemdelingenzaken– dienst burgerzaken
aankomstverklaring, adresverandering niet-Belgen, arbeids- of beroepskaart, asielprocedure, BuitengewoonD Beerse, buitenlandse rijbewijzen, identiteitskaarten/verblijfsvergunningen, inburgeringsbeleid, openbaar veiligheidsnummer, regularisatie, stemrecht niet-Belgen, tenlastennemingen, terugkeervisum, visum

e-mail: burgerzaken@beerse.be
 

 

> Wooninfopunt
premies en fiscale voordelen over (ver)bouwen, (ver)kopen en (ver)huren; informatie en begeleiding rond huren/verhuren en huurcontracten; bemiddeling in geschillen tussen huurder en verhuurder; kwaliteit en veiligheid van woningen; sociaal wonen; duurzaam, ecologisch en energiebewust wonen; levenslang en aanpasbaar wonen

e-mail: tim.hendrickx@turnhout.be

openingsuren: iedere maandag van 9 tot 12.30 uur. Elke eerste maandag van de maand ook van 17.30 tot 20 uur.
Gemeenschapscentrum 't Heilaar

Heilaarstraat 35
tel. 014 600 770
e-mail: cultuur@beerse.be

Voor de openingsuren van GC 't Heilaar kan je terecht op www.uitinbeerse.be/cultuur


 

cultuur
cultuurbeleid, programma GC ’t Heilaar, uitstappen, evenementen, projecten, gemeentelijke lokalen, musea, uitleendienst GC ’t Heilaar, culturele verenigingen

 

jeugd
jeugdbeleid, jeugdverenigingen, Roefel, Grabbelpas, Swappas, jeugdraad, Speelstraat, uitleendienst jeugdraad, fuiven, projecten

e-mail: jeugd@beerse.be 

toerisme
Toerisme Beerse vzw, Beerse Vlierke, bezienswaardigheden, evenementen, fietsen, logies, folders, wandelen

e-mail: toerisme@beerse.be 


markten en kermissen
wekelijkse markt, jaar- en avondmarkten, kermissen

e-mail: marktenenkermissen@beerse.be 


uitleendienst
uitlenen van materialen aan erkende verenigingen van Beerse

e-mail: lotte.peeraer@beerse.be 

 

 


Openbare Bibliotheek Beerse

verschillende locaties, openingsuren, uitlenen materiaal, surfen op internet, sluitingsdagen, beheersorgaan openbare bibliotheek, activiteiten in de bib 

e-mail: bibliotheek@beerse.be Sportcentrum 't Beerke
Rerum Novarumlaan 31
tel. 014 61 47 24 - fax 014 61 45 84

Voor de openingsuren van het sportcentrum kan je terecht op www.uitinbeerse.be/sport.


sport
sportbeleid, gemeentelijke sportinfrastructuur, sportverenigingen, sportactiviteiten, sportraad

e-mail: sport@beerse.be


Weet je nog steeds niet waar je terecht kan? Wij verwijzen je graag door naar de juiste dienst via tel. 014 61 19 71.