Naar inhoud

college van burgemeester en schepenen

schepencollege

V.l.n.r. bovenaan: Stefan Poortmans (BEERSEplus), Marc Smans (N-VA - burgemeester), Hans Woestenborghs (BEERSEplus), Dirk Proost (BEERSEplus), Hans Cornelis (N-VA)
V.l.n.r. onderaan: Ingrid Van Genechten (onafhankelijk schepen), Simonne Woestenborghs (N-VA - OCMW-voorzitter)

 

 

De uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.

Het college voert de beslissingen van de gemeenteraad uit en beheert de goederen en de inkomsten en uitgaven. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.

Alle beslissingen worden door de burgemeester en de schepenen samen genomen.
Binnen het college is er wel een duidelijke taakverdeling: elk lid bereidt de dossiers voor voor de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld.

overzichtslijst