College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen voert de beslissingen van de gemeenteraad uit. Het staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en het beheer van de goederen en de financiën. Ook leidt het de werken die in opdracht van de gemeente uitgevoerd worden.

Alle beslissingen worden door de burgemeester en de schepenen samen genomen. Binnen het college is er wel een duidelijke taakverdeling: elk lid bereidt dossiers voor binnen de beleidsdomeinen die hem of haar zijn toebedeeld.

De leden van het college zijn dezelfde als die van het vast bureau van het OCMW. De burgemeester is voorzitter van het college.

Vergaderingen en beslissingen

De vergaderingen van het college zijn niet openbaar. Van elke vergadering wordt na afloop wel online een besluitenlijst bekendgemaakt. Daarop lees je per vergadering welke punten behandeld werden, met telkens een beknopte samenvatting. Een beslissing kan je opvragen via openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Personen