Burgemeester

De burgemeester wordt voorgedragen door de gemeenteraad en staat aan het het hoofd van de gemeente. Hij waakt over de openbare orde en rust en speelt een sleutelrol in het gemeentelijke veiligheidsbeleid. De burgemeester zorgt ervoor dat de wetten en besluiten worden uitgevoerd. Hij is ook wettelijk ambtenaar van de burgerlijke stand.

Naast die specifieke bevoegdheden is de burgemeester ook voorzitter van het college van burgemeester en schepenen en van het vast bureau. Hij tekent de notulen en beslissingen van die vergaderingen en samen met de algemeen directeur tekent hij ook de briefwisseling van de gemeente. Hij is verantwoordelijk voor de bekendmaking van allerlei beslissingen van het bestuur.

Beslissingen

Van de beslissingen van de burgemeester wordt een besluitenlijst bekendgemaakt. Daarop lees je per zitting welke punten behandeld werden, met telkens een beknopte samenvatting. Een beslissing kan je opvragen via openbaarheid van bestuur.

Ben je het niet eens met een beslissing, dan kan je klacht indienen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Personen