Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt beslissingen over de individuele steun aan personen op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Denk bijvoorbeeld aan leeflonen, budgetbegeleiding, vluchtelingen, enzovoort. Daarnaast kan het comité ook advies geven aan de bestuursorganen van de gemeente en het OCMW en kan het subcomités oprichten. Zo heeft Beerse een Bijzonder comité thuis- en ouderenzorg dat onder meer beslissingen neemt over thuiszorg, het woonzorgcentrum en de serviceflats.

De voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst is als schepen ook lid van het college. Daarnaast heeft de voorzitter enkele aparte taken, zoals de dringende steun aan dakloze personen.

De 8 leden en de voorzitter van het comité worden voorgedragen en benoemd door de raad voor maatschappelijk welzijn.

Vergaderingen en beslissingen

Omdat er beslissingen worden gemaakt over heel persoonlijke zaken, zijn de vergaderingen niet toegankelijk voor het publiek.

Personen