Naar inhoud

Beleidsvisie Kernversterking & detailhandel

Een goede mix van winkelen, wonen en werken is de basis van een gezonde handelskern in steden en gemeenten. Nieuwe opportuniteiten zoals vergroening en vergrijzing bieden gemeenten tal van  kansen om de klassieke paden te verlaten en een vernieuwend detailhandelsbeleid te voeren. Winst gegarandeerd, want inzetten op bloeiende handelskernen zorgt voor meer dynamiek en draagt sterk bij tot een nog aangenamer en leefbaarder karakter van uw gemeente.

Een gericht detailhandelsbeleid van steden en gemeenten komt bovendien tegemoet aan de zorgen  van detailhandel, zoals de negatieve invloed van leegstand en verschraling van het aanbod, het nieuwe winkelen, de toenemende filialisering en e-commerce.

Stadsregio Turnhout en provincie Antwerpen zetten daarom gedurende twee jaar een detailhandelscoach in om een beleid te ontwikkelen en te implementeren voor kernversterking en detailhandel, dat moest uitmonden in een strategisch commercieel plan, dat inzicht geeft in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in de stadsregio. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie én de acties die kunnen ondernomen worden om die situatie te bereiken.

Een dergelijk plan vormt de basis voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling en het vereenvoudigt de besluitvorming. Tenslotte is een  strategisch commercieel plan een voorwaarde om subsidies bij het Agentschap Ondernemen Vlaanderen aan te vragen om acties op het terrein te financieren.

De stadsregionale visienota detailhandel werd goedgekeurd op de vier colleges van stadsregio Turnhout.  Op dinsdag 21 maart werd de visienota voorgesteld aan de pers in het bijzijn van deputé Ludwig Caluwé van de provincie Antwerpen.