Gemeentelijke verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit