Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Zone30 Beerse Centrum