Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Zebrapad Steenovenstraat 20