Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - parkeren met beperkte duur (blauwe zone) Beerse centrum