Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Parkeren - Taxistandplaats Bisschopslaan