Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - ordening van het verkeer kruispunt Heibergstraat - Ossevenstraat