Belastingreglement - Belasting op het afleveren van administratieve stukken - Dienst Burgerzaken (met ingang van 1 februari 2024)