Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - kruispunt N132 met Taxandrialaan