Scholengemeenschap Beerse - Aanpassing schoolreglementen basisonderwijs - schooljaar 2023-2024