Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg - Stilstaan-en parkeerverbod voorzijde Kerkplein - aanpassing beginuur