Belastingreglement - Verspreiden van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten 2023-2025 (geldig tot 31 januari 2024)