Retributiereglement - Ouderbijdrage kinderopvang schoolgaande kinderen (vanaf 1 september 2022)