Bekendmakingen meldingsaktes

De meldingsaktes liggen 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, waar je ze kan inkijken na afspraak.

Je kan deze beslissingen ook raadplegen via het omgevingsloket. Kies bovenaan 'gemeente Beerse' en vink 'terinzage gelegde beslissingen' aan of zoek op het projectnummer dat je hieronder aan het begin van elke link naar een bekendmaking vindt.

Tegen een aktename kan je beroep aantekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Op de bekendmakingsaffiche staat meer informatie over de te volgen procedure.

Aktenames zijn bij de dienst omgeving in te kijken na afspraak.

Hier vind je een overzicht van de bekendmakingen van aktenames die momenteel uithangen.