Pandenbeleid - Hernieuwing reglement inventarisatie en heffing leegstand (vanaf aanslagjaar 2022)