Toelagereglement Diftar - wijziging toelages m.b.t. de inzameling en verwerking van restafval