Scholengemeenschap Beerse - Aanpassing schoolreglementen met ingang vanaf het schooljaar 2021-2022