Pandenbeleid - Belastingreglement op de opcentiemen op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten 2020-2025