Bekendmakingen omgevingsvergunningen

De beslissingen liggen 30 dagen ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, waar je ze kan inkijken na afspraak.

Je kan deze beslissingen ook raadplegen via het omgevingsloket. Kies bovenaan 'gemeente Beerse' en vink 'terinzage gelegde beslissingen' aan of zoek op het projectnummer dat je hieronder aan het begin van elke link naar een bekendmaking vindt.

Tegen een beslissing kan je beroep aantekenen. Op de bekendmakingsaffiche staat telkens vermeld hoe en bij welke instantie je beroep kan indienen.

Lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen zijn bij de dienst omgeving in te kijken na afspraak.

Hier vind je een overzicht van de bekendmakingen van beslissingen die momenteel uithangen.

Documenten