Beerse BinnensteBuiten

Beerse BinnensteBuiten is de gemeentelijke nieuwsbrief die maandelijks bij iedere inwoner in de bus valt. Je leest er praktische en kort-op-de-bal informatie over wat er leeft in 2340.