Aanvullend reglement op het wegverkeer - Snelheidsbeperking zone 50 km/u - Noordkant Beerse tussen kanaal Dessel-Schoten en Merksplasseweg