Aanleg nieuwe kleitoevoerweg Wienerberger (site Absheide)

Gepland
Start: 01-01-2023
Einde: 31-12-2024
Vandaag gebruikt Wienerberger de ‘geknikte weg’ voor het vervoer van klei met kleidumpers van de putten naar de fabriek. Nu is dit nog een private weg van het bedrijf, maar in de toekomst zal die dus ook onderdeel zijn van de ontsluitingsweg.

Wienerberger heeft een nieuwe weg nodig voor de aanvoer van klei, omdat hun kleidumpers niet op de openbare weg mogen rijden. Alle overheden en Wienerberger zijn het intussen al eens over waar de nieuwe weg moet komen: ten noordoosten van Wienerberger. Daarom zal het bedrijf in 2023 een omgevingsvergunning aanvragen voor deze zogenaamde ‘rechte weg’. We plannen dat de nieuwe weg in 2024 zal aangelegd worden. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de verkeersveiligheid van alle weggebruikers, bijvoorbeeld daar waar hij de Rijkevorselseweg zal kruisen.