Aandachtspunten uit de omgevingsanalyse

Als startpunt voor het meerjarenplan 2026-2031 maakte het lokaal bestuur in 2023 een externe omgevingsanalyse, die we publiceerden op onze website.

Op 18 maart 2024 presenteerden we een aantal inhoudelijke aandachtspunten uit de omgevingsanalyse aan de politieke fracties in de gemeenteraad en aan de vertegenwoordigers van onze adviesraden. Zij kunnen uiteraard zelf aan de slag met de gegevens voor hun verkiezingsprogramma, memorandum of bestuursakkoord, maar kregen op die manier ook een aantal algemene elementen mee.

De presentatie van het infomoment vind je op deze pagina.