Naar inhoud

Digitaal loket

Verkopen, verstrekken of schenken van gegiste en/of sterke dranken voor café of marktkraam

 Gegevens uitbater    
Naam*:    
Straat*:    
Huisnummer*:    
Postcode + gemeente*:    
Telefoonnummer/gsm*:  
Gegevens drankgelegenheid:
Bestemming*:
Duid je keuze aan met een 'x'.
  café   
  rondreizend marktkraam
Naam zaak*:
Straat*:
Huisnummer*:
Postcode + gemeente*:
Oppervlakte zaak in m2*:
Ondernemingsnummer*:
Juridische vorm
Duid je keuze aan met een 'x'.
eenmanszaak
vzw
bvba
feitelijke vereniging
nv
andere
Ik wil volgende dranken in de zaak aanbieden:
Duid je keuze aan met een 'x'.
uitsluitend gegiste dranken (bieren, wijnen)
uitsluitend sterke dranken (+22°)
zowel gegiste als sterke dranken
Ik bezorg volgende stukken aan de dienst secretariaat - Bisschopslaan 56 - 2340 Beerse -
e-mail: secretariaat@beerse.be:  
Duid je keuze aan met een 'x'.
Afschrift polis verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bij brand of ontploffing.
Lijst met namen en adressen van personen die zullen deelnemen aan de uitbating en het moraliteitsattest van deze personen indien zij in een andere gemeente wonen.


* = Verplicht in te vullen!
print het formulier vooraleer het te versturen print het formulier vooraleer het te versturen 

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen!
E-mailadres*