Naar inhoud

Digitaal loket

Meldingsformulier defecten materiaal uitleendienst


Wanneer je defecten ondervindt aan ontleende materialen van de uitleendienst, vragen we om deze zo snel mogelijk te melden via onderstaand e-formulier.

 gegevens ontlener
 Naam vereniging*:
 Naam contactpersoon*:
 tel. contactpersoon*:
   
 gegevens activiteit         
 Wanneer je materialen ontleende voor een bepaalde activiteit, noteer de gegevens dan hier.
 Naam:
 Datum:
 Locatie:
   
 
 Wil volgend defect melden:
 
 
 Heeft volgende vraag of opmerking over de ontleende materialen:
 

 Iets anders, nl.:
 


* = Verplicht in te vullen!
print het formulier vooraleer het te versturen print het formulier vooraleer het te versturen 

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen!
E-mailadres*